Hydroflow technologie

Wat is Hydroflow?

Hydroflow is een uniek systeem voor het tegengaan van kalkaanslag in waterleidingen en apparatuur. Het levert daardoor een grote bijdrage aan het verminderen van energiekosten en zorgt voor een langere levensduur van de beschermde apparaten. Ook het risico op beschadigingen van waterleidingen wordt duidelijk geringer.

Hydroflow werkt op basis van een variërend elektrisch signaal dat in het water geïnduceerd (contactloos overgebracht) wordt. Hierdoor verspreidt de werking zich over het hele waterleidingnet.

Het Hydroflow-signaal verandert de vorm van de kalkmineralen in het water. Hierdoor worden kleine groepjes kalkmineralen gevormd, die zich niet meer vast kunnen hechten, maar met het water uitgespoeld worden. De waterleiding blijft vrij van kalkaanslag en verstoppingen.

De hardheid van water wordt door mineralen zoals calcium en magnesium veroorzaakt. De Hydroflow golfgenerator verandert de vorm van de kalkkristallen en zorgt er daardoor voor dat het vastzetten van kalk in leidingen en op verwarmingselementen wordt voorkomen.

Deze foto's van onder de microscoop tonen (400x vergroot) duidelijk hoe de kalkstructuur onder invloed van de door Hydroflow uitgezonden wisselstroomfrequenties veranderd: in de rechter beeldhelft (met Hydroflow behandeld) zijn langwerpige kristallen te zien, die zich anders dan de normale ronde vormen niet vast kunnen hechten. De mineralen worden uit de leidingen weggespoeld. Het water veranderd niet van smaak, de kristallen zijn microscopisch klein en beïnvloeden het normale watergebruik niet.

Natuurkundige achtergrond

De meeste leidingssystemen moeten elektrotechnisch als "open kringloop" worden beschouwd. Het zou doorgaans onpraktisch en duur zijn om een betrouwbare gesloten kringloop in een industrieel of particulier waterleidingnet te maken, om voor een optimale verspreiding van de spanning in het water te zorgen.

Stroom werkt door de verplaatsing van electronen in een elekrische leiding - en dankzij onze techniek wordt het stroomsignaal in het water overgezet. Dat werkt op de volgende wijze:

(ter illustratie gebruiken we voor deze vergelijking een transformator in rustfase).

Een transformator bestaat normaliter uit twee om een ferrietkern gewikkelde spoelen. De ferrietkern, die uit geperst ijzerstof bestaat, heeft daarbij als enige functie om het magnetische veld dat ontstaat te sturen. Stellen wij ons nu voor dat de tweede wikkeling uitsluitend uit een lus bestaat. Vervangen we de tweede lus door een waterleiding dan hebben hebben we nog altijd een transformator, maar met het effect dat er een elektrische spanning in het water geïnduceerd is. De waterleiding werkt als tweede spoel. Dat is de basis voor de effectieve en gepatenteerde werkingswijze van alle Hydropath apparaten.

Om voldoende stroming van electronen in een open stroomleiding te bereiken is het nodig om een hoogfrequente bron voor deze leiding aan te bieden. De frequentie moet hoog genoeg zijn om de verspreiding van het golfsignaal in het hele leidingennet te garanderen. Hydroflow zorgt ervoor dat de electronen voortdurend in beweging blijven door permanent een hoogfrequent signaal met toevallige onderbrekingen in het water te brengen.

In technisch jargon heet dit een exponentieel afnemende sinusgolf. Deze signaalvorm geeft de ionen en partikels in het water een in verhouding sterke stoot krijgen.

De afbeelding toont de sinuscurve en de wisselende polariteit van de electronen in het geleidende water (en de leiding) bij maximale sterkte. De acceleratie wordt door het elektromagnetische veld opgewekt. Het elektrische deel van dit veld zorgt voor het ontstaan van clusters, die later als kristalistatie-kiemen de vorming van kalksteenafzettingen voorkomen. Het pulserende electrische veld wordt in het water doorgegeven. De Hydropath waterontharder induceert de pulserende wisselstroom in de stromingsrichting van de waterleiding en verspreid het signaal voor- en achteruit in door de gehele leiding. Het apparaat werkt dus in beide richtingen: met de stroming mee en er tegenin.

Voor rekenaars:

Uitgaande van een vermogen van 10 Volt kan de spanning in het leidingsysteem bestaat met de volgende formule worden berekend:

[sin((60/375)*90)]*10 = 2.49V

Er bestaat dus een spanningsverschil van 2,49 V tussen de uiteinden van het netwerk: de elektrische stroom vloeit.

© 2018 Maimtec B.V. | Officieel Hydropath distributeur voor de Benelux | +31 546 566 417